Privacy verklaring


wet AVG

Mijn privacy verklaring | april 2018

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Imaging People persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Imaging People inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Imaging People zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Imaging People
Heer Dickbierweg 8, 5731 CM Mierlo
www.imagingpeople.nl
info@imagingpeople.nl
KvK: 17197835.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met al uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris

De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites en onze email wisseling. Ook de sociale media accounts en pagina’s wil ik nog wel eens op slaan.

Grondslagen en doelstellingen

De grondslagen waarop ik deze gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik uw gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender en in mijn nieuwsbrief programma. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
 Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op.

Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Toestemming
Ik maak geen gebruik van een contactformulier op mijn website. Iedereen die contact met mij opneemt via mail, facebook, linkedin o.i.d. en/of die mij een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier zoals hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover ik de wet nu begrijp valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert. Ik adviseer opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en regelementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Inzage

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten
* Mijn jaarrekening en belastingaangifte wordt opgesteld door Administratiekantoor & Belastingadviesbureau van Nistelrooij. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst (volgt nog).
* De data op mijn computer wordt dagelijks gebackuped door ICTeam. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst.
* Mijn nieuwsbrieven worden verzonden vanuit Mailchimp. Hier een link naar hun Privacy Policy.

Deze privacy verklaring zal ik de komende tijd aanvullen met alle relevante informatie die nodig is om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet AVG. Mocht u zelf nog vragen hebben of vinden dat er iets ontbreekt dan hoor ik dat graag.

Leonie Voets
info@imagingpeople.nl