Disclaimer


Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van fotograaf Leonie Voets. Het is niet toegestaan om deze website of de inhoud daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leonie Voets.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leonie Voets.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.